Thái Nguyên nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng du lịch thông minh phục vụ du khách

Thái Nguyên đang phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc, đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, và đến năm 2030 sẽ thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về

Dublin thúc đẩy du lịch thông minh để phục hồi hậu Covid-19

Giám đốc Chương trình du lịch thông minh của Dublin cho biết Dublin đang ứng dụng các công nghệ và bộ dữ liệu mới vào quản lý du lịch, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch.