Danh thiếp của Steve Jobs được mua với giá hơn 6.000 USD

Danh thiếp của Steve Jobs được mua với giá hơn 6.000 USD

Điện thoại 15-12-2018, 10:00

Vào đầu tháng này, có thông tin về một cuộc đấu giá cho 1 danh thiếp của Steve Jobs, nó liệt kê ông là Chủ tịch Hội