Cách dịch 103 ngôn ngữ trên macOS với ứng dụng Mate

Cách dịch 103 ngôn ngữ trên macOS với ứng dụng Mate

Thủ thuật 10-05-2020, 17:52

Mate có một cơ sở dữ liệu dịch tức thời toàn diện vô cùng toàn diện gồm 103 ngôn ngữ. Bất kể ngôn ngữ nào bạn cần trợ