Top 10 cách để tiết kiệm điện - Dễ và Áp Dụng được ngay(Phần 2)

Chào mọi người, mình tiếp tục viết về chuyện tiết kiệm điện nhé, nay có mấy vấn đề hơi khó nhằn, mình đã phải tự kiểm tra luôn, nó thực sự dễ gây hiểu nhầm nên mọi người đọc từ từ thôi nhen…

Top 10 cách để tiết kiệm điện - Dễ và Áp Dụng được ngay(Phần 1)

Chào mọi người, Nay mình sẽ chia sẻ một chút về tiết kiệm điện, vấn đề sử dụng điện là vấn đề đã có từ lâu và việc tiết kiệm nó không bao giờ là thừa cả…