Dự án chiếu phim khoa học "Vòm Trí Thức": Học mà vui

Chương trình được thiết kế như một tiết học ngoại khoá thú vị và bổ ích cho các bé.

Dự án chiếu phim khoa học "Vòm Trí Thức": Học mà chơi

Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo nước ta đã có nhiều văn bản hướng dẫn, khuyến khích tăng cường ứng dụng công nghệ trong các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.