Dù bị dịch bệnh và thiên tai, doanh số iPhone tại Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh trong quý 2 năm nay

Dù bị dịch bệnh và thiên tai, doanh số iPhone tại Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh trong quý 2 năm nay

Điện thoại 31-07-2020, 08:41

Theo một số liệu báo cáo mới nhât gần đây, doanh số của iPhone tại Trung Quốc trong quý 2 năm nay vẫn tăng trưởng cực mạnh bất chấp thiên tai và dịch bệnh vẫn đang hoành hành tại đất nước này. Doanh số iPhone tại Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh