Dòng Galaxy Note 20 sẽ được bổ sung một số tính năng camera thú vị

Dòng Galaxy Note 20 sẽ được bổ sung một số tính năng camera thú vị

Điện thoại 20-07-2020, 20:24

Kỹ sư Max Winebach của XDA-Developers qua trích xuất phần mềm đã phát hiện ra chế độ Video Pro sẽ cho phép người dùng chọn micro muốn sử dụng, như micro phía trước, micro phía sau hay cả phía trước lẫn sau, hoặc micro Bluetooth và USB. Quay video sẽ