Lá thư của một nạn nhân Titanic được đấu giá 166 ngàn đô: "Con tàu lớn, đồ ăn ngon và nhạc hay"

Một bức thư tìm thấy trên di thể của một nạn nhân vụ chìm tàu Titanic vừa được đấu giá thành công với số tiền 166 ngàn đô la, xác lập mức giá kỷ lục cho một di vật có liên quan tới vụ tai nạn trên biển. Đồng thời, đây là một trong những di vật cuối

Lá thư từ nạn nhân Titanic đấu giá với số tiền 166 ngàn đô: "Con tàu lớn, đồ ăn ngon và nhạc hay"

Một bức thư tìm thấy trên di thể của một nạn nhân vụ chìm tàu Titanic vừa được đấu giá thành công với số tiền 166 ngàn đô la, xác lập mức giá kỷ lục cho một di vật có liên quan tới vụ tai nạn trên biển. Đồng thời, đây là một trong những di vật cuối