Google đã gia nhập dự án Open Compute Project của Facebook

5 năm trước đây, Facebook khởi xướng và đi đầu trong nỗ lực xây dựng dự án Open Compute Project (OCP) với mục đích thay đổi cách các trung tâm dữ liệu được thiết kế và vận hành....