Dead Legend: Coldest Winter game bắn zombie siêu đẹp vừa ra mắt

Dead Legend: Coldest Winter game bắn zombie siêu đẹp vừa ra mắt

Game Mobile 12-09-2017, 12:31

Dead Legend: Coldest Winter sẽ đưa người chơi tới một thế giới viễn tưởng đầy loạn lạc, sự sống của nhân loại đang bị