Tùy chọn động cơ V8 sẽ được bổ sung cho X-Class nếu khách hàng yêu cầu

Tùy chọn động cơ V8 sẽ được bổ sung cho X-Class nếu khách hàng yêu cầu

Tin Ô tô 6-07-2018, 18:35

'Nếu có nhiều khách hàng mong muốn bổ sung động cơ V8 thì có lẽ chúng tôi sẽ đáp ứng”, Schumacher cho biết. 'Chúng tôi chắc chắn có thể làm cho điều này xảy ra, vấn đề nằm ở chỗ động cơ V8 sẽ đáp ứng điều gì khi hiện nay động cơ V6 trên X-Class đã