CIO Bản Việt: "Chuyển đổi số ngân hàng - không theo phong trào, đi vào thực chất"

Phát triển ngân hàng số là một cấu phần nằm trong chiến lược phát triển kinh doanh tổng thể, tuy nhiên cần có lộ trình phù hợp, thậm chí cá thể hóa theo từng ngân hàng thì việc chuyển đổi số mới có thể hiệu quả và phản ánh vào kết quả kinh doanh.

Chuyển đổi số ngân hàng - Lấy đà để bứt phá

Ngân hàng NH truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức hơn bao giờ hết, đòi hỏi NH đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số CĐS. Tuy nhiên, giống một vận động viên điền kinh, CĐS trong hệ thống NH sẽ đòi hỏi một bước lấy đà để bứt phá.