Chip Kirin 710A đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt và sẽ sử dụng quy trình 14nm SMIC

Chip Kirin 710A đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt và sẽ sử dụng quy trình 14nm SMIC

Tin tức ICT 11-05-2020, 20:15

Semiconductor Manufacturing International Corporation), tốc độ 2.0 GHz. Có nghĩa là nó giảm tốc độ so với Kirin 710