NTales: Child of Destiny - Game nhập vai dễ thương ra mắt cuối tháng 9 này

NTales: Child of Destiny - Game nhập vai dễ thương ra mắt cuối tháng 9 này

Game Mobile 12-09-2017, 15:40

Dự kiến, NTales: Child of Destiny sẽ được OnPlay phát hành vào cuối tháng này trên cả hai nền tảng iOS và Android ở khu