Chevrolet Camaro RS 2017 hàng hiếm, "đeo giày" Ruff mới về Việt Nam

Chevrolet Camaro RS 2017 hàng hiếm, "đeo giày" Ruff mới về Việt Nam

Tin Ô tô 23-09-2017, 10:45

Hôm qua (ngày 21/9/2017), một công ty nhập khẩu xe ở Sài Gòn đã đưa về nước một chiếc Chevrolet Camaro 2017 phiên bản

Chevrolet Camaro RS 2017 hàng hiếm, "đeo giày" Ruff mới về Việt Nam

Chevrolet Camaro RS 2017 hàng hiếm, "đeo giày" Ruff mới về Việt Nam

Tin Ô tô 23-09-2017, 08:34

Hôm qua (ngày 21/9/2017), một công ty nhập khẩu xe ở Sài Gòn đã đưa về nước một chiếc Chevrolet Camaro 2017 phiên bản