Để phát triển, Việt Nam phải tập trung Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin

Để phát triển đất nước, Việt Nam cần có chiến lược như thế nào trong thời gian tới Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ chiến lược. Theo đó, cần huy động được tất cả ý chí, trí tuệ và sức lực của cả dân tộc tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát

Đảm bảo thiết bị đầu cuối an toàn để truy cập các dịch vụ công hiệu quả

Trong chiến lược phát triển Chính phủ điện tử CPĐT hướng tới Chính phủ số CPS giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, một trong số các mục tiêu hướng đến chính là mỗi một người dân tiến tới đều có điện thoại thông minh - một trong số các

Úc đặt mục tiêu trở thành một trong ba chính phủ số hàng đầu vào 2025

Chính phủ Úc vừa ban hành chiến lược cập nhật về chuyển đổi số CĐS. Đây là một phần mục tiêu đưa Úc trở thành một trong ba chính phủ số hàng đầu thế giới vào năm 2025.

Ứng dụng AI trong quản trị và số hóa dữ liệu

Với sự phát triển của công nghệ, quá trình số hóa chính phủ đã trở nên dễ dàng hơn. Nhưng số lượng dữ liệu phi cấu trúc mà các cơ quan nắm giữ vẫn là một rào cản lớn trong việc quản lý và sử dụng dữ liệu hiệu quả. Trí tuệ nhân tạo AI có thể là câu

Các bộ, ngành, địa phương tạo bước đột phá, lan tỏa, thúc đẩy CĐS toàn quốc

Chiều 30/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số CĐS đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban.

Hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu số dùng để triển khai hệ thống mã định danh điện tử quốc gia

Hệ thống mã định danh điện tử là một đặc tả kĩ thuật được yêu cầu dùng thống nhất toàn quốc để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong Chính phủ số. Tuy nhiên, để có thể đưa đặc tả kĩ thuật này vào ứng dụng trong thực tiễn, cần phải xây dựng một hạ

Cách mạng số DVC, ứng dụng CNTT để đối phó nhiều thách thức

Các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực công nghệ số đã nhất trí tiếp tục đẩy mạnh sử dụng công nghệ số để giảm tác động môi trường, thu hẹp khoảng cách số và xây dựng lòng tin vào các dịch vụ số của chính phủ.

Cần chuẩn bị cho nhân viên chính phủ lên "đám mây"

Môi trường đám mây luôn biến động và có nhiều sự liên kết, các lãnh đạo công nghệ của các chính phủ cần tập trung vào yếu tố lực lượng lao động.