Xây dựng, phát triển TPTM cần trao, cấp quyền cho chính quyền các địa phương

Có thể nói Vương quốc Anh là một điển hình của quá trình chuyển đổi thành công các mô hình thành phố thông minh TPTM. Đây chính là hướng đi, xu hướng đúng đắn định hình tương lai của môi trường đô thị, mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp DN và

7 đề xuất cho chiến lược chuyển đổi số của Việt Nam

Xây dựng chính sách, chiến lược chuyển đổi số CĐS hiện là vấn đề cấp bách, đặt ra cho các quốc gia trên thế giới để bắt kịp với tốc độ thay đổi nhanh chóng và sự tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp

Cựu giám đốc tố Google trốn thuế

Google bị cáo buộc trốn thuế không ít lần tại các quốc gia. Gần đây, Barney Jones, một cựu giám đốc điều hành Google quay tố giác Google và nói rằng ông có 100.000 email chứng minh kế hoạch trốn thuế của công ty cũ của mình. Điều này khiến Chính