Những cải tiến về camera trên Galaxy S10 chưa làm thỏa mãn sự mong đợi

Những cải tiến về camera trên Galaxy S10 chưa làm thỏa mãn sự mong đợi

Điện thoại 28-04-2019, 08:50

Giám đốc tiếp thị sản phẩm của Samsung nói rằng hệ thống camera mới của Galaxy S10 như một máy ảnh chuyên nghiệp mà