Cặp bán tải

Cặp bán tải "hàng hiếm" Cadillac Escalade EXT và Dodge Dakota xuất hiện tại VOC 2017

Tin Ô tô 12-09-2017, 07:47

Mặc dù không có sự góp mặt của những chiếc bán tải thuộc dạng 'hàng khủng' tại Việt Nam hiện nay như Ford F-150, Dodge

Cặp bán tải

Cặp bán tải "hàng hiếm" Cadillac Escalade EXT và Dodge Dakota xuất hiện tại VOC 2017

Tin Ô tô 11-09-2017, 16:49

Mặc dù không có sự góp mặt của những chiếc bán tải thuộc dạng 'hàng khủng' tại Việt Nam hiện nay như Ford F-150, Dodge