COO của BlockBid: “Cơn sốt Bitcoin chỉ mới bắt đầu”

COO của BlockBid: “Cơn sốt Bitcoin chỉ mới bắt đầu”

Tiền điện tử 9-07-2018, 00:00

Rất nhiều người đang có một cái nhìn xám xịt về Bitcoin những ngày này – và đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đồng tiền