Chi tiết Sony WI-C310: Phiên bản vỏ kim loại của Sony WI-C200

Chi tiết Sony WI-C310: Phiên bản vỏ kim loại của Sony WI-C200

Thiết bị số 12-07-2019, 12:21

Khá khen cho Sony đã rất biết lắng nghe những nhu cầu của người dùng. Hãng đã cân bằng trọng lượng của 2 bên trái phải