Cứ 5 chiếc iPhone bán ra thì một chiếc là iPhone SE

Cứ 5 chiếc iPhone bán ra thì một chiếc là iPhone SE

Điện thoại 22-07-2020, 10:21

Dù bạn thích hay không, thì iPhone SE cũng sẽ trở thành một trong số những chiếc iPhone được ưa chuộng nhất bởi doanh số đáng ngờ của nó. Theo dữ liệu từ CIRP chiếc điện thoại iPhone SE giá rẻ của năm nay đã cấu thành 1/5 doanh số iPhone bán ra