Hội nghị cấp cao ASEAN 2021: hàng loạt sáng kiến đẩy mạnh chuyển đổi số bao trùm

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác theo hình thức trực tuyến được tổ chức từ ngày 26 - 28/10. Đây là chuỗi các sự kiện cấp cao và quan trọng nhất của ASEAN trong năm, là hoạt động đối ngoại đa phương

ASEAN thông qua Chương trình nghị sự về chuyển đổi số

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN AEM lần thứ 50 được tổ chức trực tuyến vào ngày 8 - 9/9/2021 dưới sự chủ trì của Brunei đã thông qua Lộ trình Bandar Seri Begawan Chương trình nghị sự về chuyển đổi số của ASEAN nhằm thúc đẩy nền kinh tế BSBR.

AIPA-42 thông qua nhiều nghị quyết về kỹ thuật số bao trùm

Đại hội đồng ĐHĐ AIPA-42 với chủ đề Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2025 đã chính thức bế mạc sau 3 ngày làm việc.

ASEAN hướng tới một không gian mạng tự cường

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động, cần thúc đẩy nhanh quá trình số hóa và nền kinh tế số trong khu vực, quá trình này cần được bảo vệ bởi một hệ thống mạng Internet an toàn, bảo mật cao.

Chuyển đổi số là hạt nhân đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh các Nghị viện thành viên AIPA cần tích cực hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, gỡ bỏ các rào cản, tạo điều kiện thực thi chính sách chuyển đổi số CĐS.