Thông tin về SSD PM9A1 PCIe 4.0 của Samsung bị tiết lộ

Thông tin về SSD PM9A1 PCIe 4.0 của Samsung bị tiết lộ

Điện thoại 16-09-2020, 12:26

Theo IThome, SSD PM9A1 PCIe 4.0 mới của Samsung đã xuất hiện một thời gian trên trang mua sắm Taobao của Trung Quốc. Sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ chiếm một vị trí trong thị trường bán lẻ, như cách PM981 và PM981a đã làm trước đây