Cấm xe tải lưu thông trên đường Hoàng Tăng Bí vào giờ cao điểm

Cấm xe tải lưu thông trên đường Hoàng Tăng Bí vào giờ cao điểm

Cộng đồng mạng 17-03-2018, 12:00

Sở GTVT sẽ lắp đặt biển báo hướng dẫn tại hai đầu đường Hoàng Tăng Bí, các xe tải có tải trọng toàn bộ xe cho phép từ