Cảnh sát PCCC được trang bị mô tô chữa cháy hiện đại

Cảnh sát PCCC được trang bị mô tô chữa cháy hiện đại

Cộng đồng mạng 21-05-2018, 08:01

Mỗi xe được trang bị hệ thống chữa cháy dùng khí nén áp suất cao 20 Bar để đẩy nước, bọt chữa cháy, bình khí sạch loại