Cùng soi lại ngày đầu ra mắt của Kiếm Đạo Phong Vân

Cùng soi lại ngày đầu ra mắt của Kiếm Đạo Phong Vân

Game Mobile 22-09-2017, 18:08

Chắc chắn, Kiếm Đạo Phong Vân đã gây ra một cơn bão táp phong ba cực lớn trong ngày đầu ra quân của mình.