Có nên mua Samsung Galaxy S7 Edge cũ hay không?

Có nên mua Samsung Galaxy S7 Edge cũ hay không?

Điện thoại 8-09-2018, 20:40

Galaxy S7 Edge like new 99% là dòng điện thoại đã qua sử dụng nhưng còn tương đối mới. Xét về cấu hình, thiết kế,