Cách xoay “chổi vẽ

Cách xoay “chổi vẽ" trong Photoshop chỉ trong 5 giây với mẹo này

Thủ thuật 11-09-2017, 10:49

Bạn có thể thực hiện bất kỳ công cụ vẽ nào bạn muốn trong Adobe Photoshop. Điều này mở rộng đến công cụ vẽ cơ bản nhất