Cách xem ID nhân vật trong Auto Chess VN nhanh chóng

Cách xem ID nhân vật trong Auto Chess VN nhanh chóng

Thế giới Games 20-10-2019, 09:30

 Mỗi khi giao dịch, gửi yêu cầu hỗ trợ thường phải cung cấp ID tài khoản, hoặc dùng ID này để tìm kiếm tài khoản rất