Cách viết mục tiêu nghề nghiệp khiến CV của bạn tỏa sáng trong ngành marketing

Cách viết mục tiêu nghề nghiệp khiến CV của bạn tỏa sáng trong ngành marketing

Thương mại điện tử 11-06-2019, 14:50

Mục tiêu nghề nghiệp trong CV là một tuyên bố về mục tiêu việc làm của bạn, thường được liệt kê ở đầu bản hồ sơ xin