Bạn đã biết cách tắt máy Galaxy Note 10/Note 10+ khi không còn nút Nguồn chưa?

Bạn đã biết cách tắt máy Galaxy Note 10/Note 10+ khi không còn nút Nguồn chưa?

Thủ thuật 17-08-2019, 19:10

Kể từ khi ra mắt, Galaxy Note 10 đã đi theo một xu hướng mới đó là giản lược các nút bấm vật lý nhằm mang tới thiết kế