Cách tùy chỉnh đăng nhập bằng ảnh đại diện Facebook

Cách tùy chỉnh đăng nhập bằng ảnh đại diện Facebook

Thủ thuật 17-08-2017, 14:38

Trên Facebook có tin năng đăng nhập tài khoản Facebook thông qua hình ảnh đại diện. Nếu bạn sử dụng tính năng này thì