Hướng dẫn khôi phục những thông báo đã bị xóa trên Android

Hướng dẫn khôi phục những thông báo đã bị xóa trên Android

Thủ thuật 2-12-2019, 11:50

Những người dùng Stock Android có thể phục hồi lại các thông báo đã bị xóa bằng cách truy cập vào lịch sử các thông báo