Hướng dẫn cách bật chế độ nền tối trên Google Chrome đơn giản

Hướng dẫn cách bật chế độ nền tối trên Google Chrome đơn giản

Thủ thuật 28-11-2019, 12:40

Không như trình duyệt Firefox hoặc Vivaldi, chế độ nền tối trên Google Chrome không thể dùng một vài thiết lập đơn giản