Hướng dẫn cách phát nhạc từ 1 iPhone cho 2 cặp AirPod

Hướng dẫn cách phát nhạc từ 1 iPhone cho 2 cặp AirPod

Thủ thuật 28-11-2019, 16:10

Cụ thể hơn, các thiết bị đáp ứng được yêu cầu bao gồm: iPhone 8 trở lên, iPad Pro, iPad (đời thứ 5 trở lên), iPad Air