Cách thêm và cập nhật mục lục trong Google Docs

Cách thêm và cập nhật mục lục trong Google Docs

Thủ thuật 24-09-2017, 08:30

Khi bạn tạo một văn bản trong Google Docs, có thể bạn sẽ muốn tạo một bảng mục lục để tiện theo dõi nội dung. Điều này