Cách bật khiên avatar bảo vệ tài khoản facebook vô cùng đơn giản

Cách bật khiên avatar bảo vệ tài khoản facebook vô cùng đơn giản

Điện thoại 31-07-2020, 15:44

Ngày càng nhiều người dùng facebook sử dụng khiên avatar cho tài khoản của mình. Tính năng này thể hiện rằng đây là tài khoản chính chủ. Dưới đây là cách bật khiên avatar bảo vệ vô cùng đơn giản. Khiên avatar facebook là gì? Profile picture guard là