iPhone 2018 sẽ có hàng loạt lựa chọn màu sắc mới rất cá tính

iPhone 2018 sẽ có hàng loạt lựa chọn màu sắc mới rất cá tính

Điện thoại 5-07-2018, 21:38

Thú vị nhất trong báo cáo của nhà phân tích này là việc ông khẳng định iPhone mới sẽ có hàng loạt lựa chọn màu sắc mới