Blockchain đang trở thành mục tiêu mới của hacker

Blockchain đang trở thành mục tiêu mới của hacker

Tiền điện tử 2-04-2019, 16:20

Matthew Kuan, đại diện công ty bảo mật Fortinet, cho biết công nghệ chuỗi khối (Blockchain) đang được ứng dụng trong