Blizzard đang làm game Overwatch mới xoay quanh các phương tiện di chuyển?

Blizzard đang làm game Overwatch mới xoay quanh các phương tiện di chuyển?

Game Online 21-12-2017, 10:46

Blizzard đang tìm kiếm một kỹ sư gameplay để giúp tạo ra các phương tiện di chuyển (vehicles) và “xây dựng những đặc