Bleach: Paradise Lost - Game mới ăn theo manga chính chủ Nhật Bản

Bleach: Paradise Lost - Game mới ăn theo manga chính chủ Nhật Bản

Game Mobile 13-09-2017, 07:37

Với việc sử dụng tính năng GPS tương tự như Pokemon GO, BLEACH: Paradise Lost sẽ cho người chơi trải nghiệm cảm giác