BMW sử dụng logo trắng đen dành riêng cho những mẫu xe đặc biệt và cao cấp nhất

BMW sử dụng logo trắng đen dành riêng cho những mẫu xe đặc biệt và cao cấp nhất

Tin Ô tô 14-09-2017, 12:58

Thay vì sử dụng logo 3 màu gồm đen, trắng và xanh dương cho tất cả sản phẩm, thì giờ BMW sử dụng logo đơn giản hơn gồm