Hơn 300.000 cuộc tấn công mạng vào TP.HCM trong một tuần

Chỉ trong vòng 1 tuần từ10/5- 17/5, TP.HCM đã đón nhận hơn 13.500 cuộc tấn công nguy hiểm, hơn 300 ngàn cuộc tấn công trung bình và thấp vào các website ở TP.HCM và 13.000lỗ hổng rò rỉ trên mạng.

Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến dân

(TCN) -Để triển khai các thủ tục xét trình phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2007 – 2012 cho các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho đăng