3 giai đoạn trong lộ trình thu phí điện tử không dừng tại Việt Nam

Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng lộ trình triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng qua 3 giai đoạn lớn. Dự kiến đến giai đoạn 3, từ năm 2026 trở đi, trạm thu phí sẽ có đa làn tự do ETC.

Chuyển đổi số ngành GTVT là giải các bài toán khó, tồn tại lâu dài

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã thống nhất chuyển đổi số CĐS ngành GTVT là hướng tới giải quyết các bài toán khó để đáp ứng những yêu cầu phát triển của xã hội, nhu cầu của người dân.

Bộ Giao thông: Chưa triển khai loại hình xe buýt du lịch hai tầng

Bộ GTVT vừa yêu cầu các địa phương tạm dừng việc triển khai dịch vụ xe buýt du lịch hai tầng, chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mới triển khai tiếp.