Bắt gặp nguyên mẫu 8-Series “giận dữ“ tại Nurburgring, có thể là một biến thể M Performance

Bắt gặp nguyên mẫu 8-Series “giận dữ“ tại Nurburgring, có thể là một biến thể M Performance

Tin Ô tô 14-07-2017, 10:50

Như đã công bố, hiện tại BMW đã phát triển và hoàn thiện chiếc xe kế thừa của BMW 6-Series hiện tại, có tên 8-Series

Bắt gặp nguyên mẫu 8-Series “giận dữ“ tại Nurburgring, có thể là một biến thể M Performance

Bắt gặp nguyên mẫu 8-Series “giận dữ“ tại Nurburgring, có thể là một biến thể M Performance

Tin Ô tô 13-07-2017, 18:03

Như đã công bố, hiện tại BMW đã phát triển và hoàn thiện chiếc xe kế thừa của BMW 6-Series hiện tại, có tên 8-Series