Cách cài đặt ưu tiên xem đầu tiên trên trình duyệt

Cách cài đặt ưu tiên xem đầu tiên trên trình duyệt

Thủ thuật 16-08-2019, 11:20

 Để có thể khắc phục được điều này chúng ta lên cài đặt ưu tiên xem đầu tiên cho một người bạn, nhóm , trang nào đó.