LMHT: Bảng của SKT T1 được cho là khó nhất trong các bảng tại CKTG

LMHT: Bảng của SKT T1 được cho là khó nhất trong các bảng tại CKTG

Thế giới Games 13-09-2017, 09:06

Không biết là năm nay SKT có thể hiên ngang nâng cúp về như những đợt trước hay không