Bạn cần để lại bao nhiêu dung lượng lưu trữ trống trên iPhone là đủ?

Bạn cần để lại bao nhiêu dung lượng lưu trữ trống trên iPhone là đủ?

Thủ thuật 22-09-2017, 13:18

Thật dễ dàng để lấp đầy bộ nhớ của iPhone với các ứng dụng, hình ảnh và video, nhưng không bởi vì thế mà bạn nên làm