Bưu điện Việt Nam sắp sử dụng 70 xe máy điện Honda Benly :e để giao hàng

Ngày 29/12/2021, Công ty Honda Việt Nam cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ký kết công bố triển khai thí điểm dự án sử dụng xe điện giao hàng và cung cấp mô hình đổi pin điện.

Bưu điện đạt lợi nhuận hơn 26.600 tỷ đồng, công bố thành lập 2 công ty

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam BĐVN đã công bố tổng doanh thu toàn đơn vị đạt 26.600 tỷ đồng và thành lập Công ty dịch vụ số Bưu điện và Công ty Logistics Bưu điện.

Bưu điện xây dựng luồng ưu tiên để vận chuyển nông sản

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, phục hồi kinh tế hộ gia đình, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam BĐVN sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ nông dân mở gian hàng số trên sàn thương mại điện tử TMĐT Postmart.vn.

Bưu điện ủng hộ 10.000 thiết bị thông minh cho chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Ngày 11/9, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam BĐVN phát động phong trào thi đua đặc biệt BĐVN đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD và hưởng ứng chương trình